Vi krånglar inte till det...


Kommunikation till fasta priser.

PRiser och upplägg
Banner-annonser
2.750 kr
3x banners i formaten .gif, .jpg, .svg.
Uppstartsmöte
Bild & Video för some
4.150 kr
2x bilder Instagram story
1x video (stockbilder)
Uppstartsmöte
Kontakta oss
Animerad video
5.550 kr
1x animerad video
15 sekunder
Uppstartsmöte
Artikel
1.450kr
1x artikel till er hemsida
500-800 ord
Breifmöte
Pressmeddelande
2.950 kr
1x pressmeddelande text
1x grafiskt element
Kontakta oss
Logotyp
4.550 kr
1x logotyp i 4 olika storlekar (två alternativ)
Breifmöte
PRiser och upplägg
Small
3.475 kr

2-4 sökbegrepp
Uppstart: 12.995 kr

Nyckelordsanalys
Teknisk uppsättning
Avstämning månadvis
Löpande analys av webbtrafik
MEDIUM
6.695 kr

4-8 sökbegrepp
Uppstart: 15.995 kr

Nyckelordsanalys
Teknisk uppsättning
Avstämning månadvis
Löpande analys av webbtrafik
Analytics dashboard
Kontakta oss
LArge
13.900 kr

8-15 sökbegrepp
Uppstart: 15.995 kr

Nyckelordsanalys
Teknisk uppsättning
Avstämning månadvis
Löpande analys av webbtrafik
Analytics dashboard
PRiser och upplägg
Small
2.780 kr

Månadsbudget: 5.000 kr
Uppstarts kostnad: 3.995 kr

Strategi och plan
Teknisk uppsättning
Adwords & optimering
Avstämning månadsvis
MEDIUM
4.170 kr

Månadsbudget: 10.000 kr
Uppstarts kostnad: 7.995 kr

Strategi och plan
Teknisk uppsättning
Adwords & optimering
Löpande analys av webbtrafik
Avstämning veckovis
Analytics dashboard
Kontakta oss
LArge
5.060 kr

Månadsbudget: 15.000 kr
Uppstart kostnad: 7.995 kr

Strategi och plan
Teknisk uppsättning
Adwords & optimering
Löpande analys av webbtrafik
Avstämning veckovis
Analytics dashboard
PRiser och upplägg
Small
3.550 kr

Månadsbudget: 5.000 kr
Uppstarts kostnad: 3.995 kr

2x annonser
Strategi och plan
Teknisk uppsättning
Löpande optimering
Avstämning månadsvis
MEDIUM
5.150 kr

Månadsbudget: 10.000 kr
Uppstarts kostnad: 6.995 kr

4x annonser
Strategi och plan
Teknisk uppsättning
Löpande optimering
Löpande analys av trafik och annonser
Avstämning veckovis
Dashboard
Kontakta oss
LArge
7.050 kr

Månadsbudget: 15.000 kr
Uppstart kostnad: 8.995 kr

8x annonser
Strategi och plan
Teknisk uppsättning
Löpande optimering
Löpande analys av trafik och annonser
Avstämning veckovis
Dashboard
Några av våra

MBRIQ AB - 556736-0994